Gebruiksvoorwaarden


LET OP: Als u een artikel op homing duiven markt.de bestellen, gelden de bepalingen en voorwaarden van de respectieve handelaar! U vindt de respectieve merchant bepalingen en voorwaarden op de detailweergave van het product.

Overeenkomst tussen gebruiker en postduiven markt.de

De duiven markt.de bestaat uit verschillende webpagina's die worden aangedreven door ONexpo GmbH.
De toegang tot de portal van homing duiven markt.de wordt u verleend onder de voorwaarde dat u de volgende voorwaarden zonder wijziging accepteren. Uw gebruik van het portaal van homing duiven markt.de vertegenwoordigt de volledige instemming met deze voorwaarden.

Wijziging van de voorwaarden

ONexpo GmbH behoudt zich het recht te wijzigen, dit geldt ook voor de gebruiksvoorwaarden voor het portaal – maar niet beperkt tot – de gebruiksvergoedingen voor de portal brieftauben-markt.de.

LINKS NAAR DERDEN

kan brieftauben-markt.de Het portaal links naar andere Websites (“gekoppelde sites”) Inbegrepen. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van ONexpo GmbH en ONexpo GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun banden of updates. De ONexpo GmbH is niet verantwoordelijk voor webcasting van alle soorten van een Gelinkte Site. De ONexpo GmbH biedt deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak, zonder dat de inhoud ervan.

Ongeoorloofd gebruik en misdrijf

Als een voorwaarde voor het gebruik van het portaal van homing duiven markt.de zeker ONexpo GmbH niet om ze te gebruiken voor de uitoefening van schending van de wet of de onrechtmatige daad of te schenden van de gebruiksvoorwaarden. U zijn niet toegestaan om te gebruiken het portaal, waardoor schade of overbelasting wordt veroorzaakt, of ontmanteld ingesteld de pagina, verstoort de samenwerking met andere bedrijven, of het gebruik van het portaal van homing duiven markt.de duiven markt.de op geen enkele wijze van invloed zijn op. Er waren u zijn niet toegestaan om op te halen van materiaal of informatie van welke aard ook, die niet expliciet wordt blootgesteld door homing duiven markt.de.

Gebruik van communicatiediensten

Wat betreft de duiven markt.de portal bevat een hek Panel (Board), chat rooms, nieuwsgroepen, forums, Gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of meer nieuws of mededeling gebieden, die bestemd zijn om met het publiek te communiceren, (samengevat als) “Communicatiediensten” bedoelde), u gaat ermee akkoord alleen te gebruiken deze communicatiediensten voor de uitwisseling van berichten en materialen te gebruiken, die overeenkomt met de doelstellingen van de communicatieservice. Dus ze eens aan, de communicatiediensten niet te gebruiken, onder andere:

 • Belasteren, intimiderend, bedreigend of anderszins gewelddadige verklaringen te maken, de wettelijke rechten van anderen (natuurlijke of rechtspersoon) beïnvloeden.
 • Materiaal of informatie te publiceren, verzenden, uploaden of distribueren die omvatten ongepaste, godslasterlijke, belasteren, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige.
 • Bestanden te uploaden, de software of andere materialen die zijn beschermd door het auteursrecht of het schenden van het recht op privacy, als u niet zelf de bijbehorende gebruiksrechten of de noodzakelijke toestemming hebben bevatten.
 • Bestanden uploaden die virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke programma's bevatten.
 • Te bieden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door welke mededeling service-advertisements of voor elke aankoop of verkoop van goederen of diensten in de zin van de handel biedt.
 • Enquêtes, prijsvragen, wedstrijden of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Bestanden te downloaden, die werden gepubliceerd door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, als je kunnen herkennen moet of hebben erkend dat deze legaal kunnen worden verspreid.
 • Auteursinformatie te wijzigen of te verwijderen, copyright informatie of aankondigingen op de eigenaars voor het publiceren om documenten of software die u omhoog op het portaal laden te verwijderen.
 • belemmeren of beperken van de andere gebruikers in het gebruik van het portaal.
 • te schenden van de gedragscode van de individuele communicatiediensten
 • Verzamelen van informatie over andere gebruikers met inbegrip van e-mailadressen, telefoonnummers enz.
 • schenden van de wet op geen enkele manier.

De ONexpo GmbH heeft geen verplichting tot het opnemen van de communicatiediensten. Maar de ONexpo GmbH behoudt zich het recht op inzage van gepubliceerd materiaal en verwijderen. De ONexpo GmbH behoudt zich het recht om te annuleren van account van de gebruiker op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen of om te verwijderen.
De ONexpo GmbH-reserves het recht tot het recht, zonder dat de gebruiker te informeren moet juridische vereisten, om te voldoen aan de regering eisen, om te verwijderen informatie te allen tijde geheel of gedeeltelijk, te bewerken of uit te sluiten van de publicatie instellen.
Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijke gegevens over u of uw gezinsleden in een Communicatiedienst publiceert. De ONexpo GmbH bepaalt niet de inhoud, informatie en nieuws die in de communicatiediensten worden uitgegeven en daarom verwerpt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de communicatie-diensten, die voortvloeien uit uw gebruik en lidmaatschap. Managers en hosts zijn niet representatief voor ONexpo GmbH, hun verklaringen weerspiegelen de persoonlijke mening weer.
Documenten die zijn geupload naar een Communicatiedienst kunnen publicatie of verspreiding beperkingen gelden. Als een gebruiker bent u verantwoordelijk voor naleving van deze voorwaarden, als u bestanden gedownload.

Publicatie van materiaal op homing duiven markt.de portaal of een andere ONexpo GmbH-website

De ONexpo GmbH maakt geen aanspraak op eigendom van de materialen die u uploadt op de portaalsite van homing duiven markt.de, bieden of publiceren (inclusief feedback en opmerkingen), dit geldt ook voor andere websites van ONexpo GmbH of de verbonden diensten (hierna samengevat als) “Publicaties”). Toch laat van ONexpo GmbH en gelieerde bedrijven en licentiehouders, om volledig gebruik van uw publicaties, dit omvat de onbeperkte gelijk, kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk te vertonen, uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opmaken, evenals Bel uw naam in verband met de publicatie.
Geen compensatie is voorzien van de publicatie. De ONexpo GmbH maakt geen verplichting, om uw publicaties, publiceren, of gebruik en behoudt zich het recht om te publiceren uw publicaties op uw eigen en te verwijderen.
Door deze te publiceren, invoeren of uploaden van uw publicatie, zorgt u ervoor dat u het recht om deze publicatie te hebben zodat ze beschreven kunnen worden gebruikt zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van alle rechten die nodig voor de publicatie zijn.

Marktplaats

ONexpo GmbH is de alleen intermediair tussen koper en verkoper. De ONexpo GmbH is geen partij bij de koopovereenkomst, maar alleen het platform tussen kopers en verkopers beschikbaar maakt.
De ONexpo GmbH kan garanderen om die reden niet dat een formeel geldig verkoop leidt tot de levering door de verkoper of de betaling van de goederen door de koper. Alleen verantwoordelijkheid, kopers en verkopers zijn. De ONexpo GmbH kunt controleren de kwaliteit van de goederen, noch de juistheid van de door de verkoper verstrekte informatie. De solvabiliteit van de koper worden niet gecontroleerd. De controle van de koopovereenkomst is niet van ONexpo GmbH.
Het Duitse recht is van toepassing op de uitvoering van dit contract. Verkoper en koper regelen de uitvoering van het vervoer en betaling met elkaar.
Als u een artikel op homing duiven markt.de bestellen, gelden de bepalingen en voorwaarden van de respectieve Händers! U vindt de respectieve merchant bepalingen en voorwaarden op de detailweergave van het product.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten die deel uitmaken van postduiven markt.de of worden gepubliceerd hier kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De inhoud verandert constant. De ONexpo GmbH en haar leveranciers kunnen te allen tijde extensies en/of wijzigingen aan de website. U moet niet ongecontroleerde consult advies krijgen duiven markt.de, via de portal, als basis voor beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële – een opgeleide deskundige om te verkrijgen individueel op maat gemaakte oplossingen voor uw situatie te raadplegen.
De ONexpo GmbH of haar leveranciers doen geen garanties over de beschikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en graphics aangeboden op de website van duiven markt.de. De maximale omvang van de juridische ontvankelijkheid, worden alle dergelijke informatie, software, producten, diensten en afbeeldingen in de huidige staat aangeboden zonder garantie of verklaringen dan ook. De ONexpo GmbH of haar leveranciers sluiten hierbij alle garanties met betrekking tot de vastleggingen voor deze informatie, producten, diensten en graphics, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van handel, geschiktheid voor specifieke doeleinden, enz.
Om de maximale omvang van de juridische ontvankelijkheid uitsluiten aansprakelijkheid de ONexpo GmbH of haar leveranciers van winst voor directe, indirecte, nalatig of toevallige schade van enig soort inclusief verlies van data, verlies, gevolgschade, die uit het gebruik en werking van of de niet-beschikbaarheid van de website duiven markt.de of daarmee verband houdende diensten voortvloeien kunnen, met inbegrip van de website, de informatie, software, producten, diensten en afbeeldingen, ongeacht of deze als gevolg van contractuele of buitencontractuele omstandigheden, zelfs als de ONexpo GmbH, haar vertegenwoordigers of haar leveranciers zijn gesteld van de eventuele schade. Omdat sommige staten staan de uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade, deze beperking van aansprakelijkheid kan niet op u van toepassing. Als u het bereik van postduiven markt.de of deze algemene voorwaarden niet voldoen, kunt u dit, dat u stoppen met het gebruik de website duiven markt.de verhelpen.
Service-Kontakt: herhaus@onexpo.de

toegang BEËINDIGING beperkingen

De ONexpo behoudt het recht om naar eigen goeddunken te beëindigen van uw toegang tot de website duiven markt.de en aanverwante diensten te allen tijde zonder opgaaf van reden. De toepassing van deze voorwaarden in overeenstemming met het toepasselijk recht. Enige voorwaarde van deze overeenkomst voorkomt dat de ONexpo GmbH om te voldoen aan eisen van regering, Court, en agentschappen van de wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de website van duiven markt.de of aangeboden door u of informatie verkregen postduiven markt.de. Als enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of in strijd zijn met toepasselijke wet, met inbegrip van de bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid en betrouwbaarheid beperkingen, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde vervangen door dergelijke een geldige voorwaarde, die de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst naar de volgende is.
Tenzij anders aangegeven, vormen deze overeenkomst uitsluitend op basis van de overeenkomst tussen gebruiker en ONexpo GmbH, die de relatie tussen de duiven markt.de-website bepaalt en vervangt alle eerdere of tijdelijke overeenkomsten, en die werden gemaakt in de vorm van elektronische, mondelinge of schriftelijke tussen de gebruiker en ONexpo GmbH. De gedrukte versie van deze overeenkomst en hun elektronische informatie is goedgekeurd voor juridische geschillen of administratieve processen, met betrekking tot deze overeenkomst of op basis van haar, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als alle andere commerciële regelingen en records gegenereerd oorspronkelijk schriftelijk gemaakt en up-to-date gehouden.
Het is de wens van beide partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in de Duitse taalversie geldig zijn, vertalingen zijn aangeboden ter ondersteuning van geen juridisch bindende kracht.

Bescherming van auteursrecht en handelsmerk

Alle de duiven markt.de websiteinhoud is copyright 2014 ONExpo GmbH of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De naam van de beursgenoteerde vennootschap en producten kunnen geregistreerde handelsmerken van de eigenaars. De voor bedrijven die in voorbeelden, organisaties, producten, personen en gebeurtenissen zijn puur fictief, er is geen verband met werkelijke bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen. Overeenkomsten met bestaande namen zijn niet bedoeld. Behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk vermeld.
OVEREENKOMST tussen gebruiker en postduiven markt.de

De duiven markt.de-website bestaat uit verschillende webpagina's die worden aangedreven door ONExpo GmbH.
De brieftauben-markt.de-website wordt aangeboden aan dat u deze accepteert accepteert zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen, hierin vervat. Uw gebruik van de brieftauben-markt.de-website vormt uw akkoord met al dergelijke voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ONExpo GmbH behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de brieftauben-markt.de-website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de brieftauben-markt.de-website.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

De brieftauben-markt.de-website kan links naar andere websites (bevatten“Gelinkte Sites”). De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van ONExpo GmbH en ONExpo GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. ONExpo GmbH is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. ONExpo GmbH verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van ONExpo GmbH van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde van uw gebruik van de brieftauben-markt.de-website garandeert u ONExpo GmbH dat u de brieftauben-markt.de-website niet zult gebruiken voor een doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U kan de brieftauben-markt.de-website niet gebruiken op een manier waardoor kon beschadigen, uitschakelen, overbelasten, of afbreuk doen aan de brieftauben-markt.de-website of met een andere partij gebruik en genot van de brieftauben-markt.de-website kan verstoren. U mag niet verkrijgen of trachten te verkrijgen van materiaal of informatie via elk middel niet opzettelijk verstrekt voor door de brieftauben-markt.de-websites of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De brieftauben-markt.de-website kan bulletin board services, chat gebieden, nieuwsgroepen, forums, Gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere faciliteiten van het bericht- of communicatievoorzieningen ontworpen om u te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (collectief, bevatten “Communicatiediensten”), gaat u akkoord met de communicatiediensten alleen gebruiken om te posten, te versturen en ontvangen van berichten en materiaal die zijn goede en verband houden met de bepaalde communicatieservice. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, u gaat ermee akkoord dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

Belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
Publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.
Bestanden uploaden die software of ander materiaal beschermd door intellectuele-eigendomswetten (of door het recht op privacy en publiciteit) tenzij u bezit of controle van de rechten daarop of alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebben bevatten.
Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of andere vergelijkbare software of bevat programma's die de werking van een ander's computer kunnen beschadigen.
Adverteren of te koop aanbieden of kopen goederen of diensten voor zakelijke doeleinden, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramideschema's of kettingbrieven.
Enig bestand downloaden door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet geplaatst, of redelijkerwijs zou moeten weten, kan niet worden legaal gedistribueerd in dergelijke wijze.
Vervalsen of wissen van elke auteur toeschrijvingen, juridische of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
Beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en plezier van de communicatiediensten.
Elke code gedragscodes of andere richtlijnen die van toepassing op een betreffende Communicatiedienst zijn kunnen schenden.
Oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
Toepasselijke wetten en voorschriften schenden.

ONExpo GmbH is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. ONExpo GmbH behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken verwijderen. ONExpo GmbH behoudt zich het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving voor welke reden dan ook.

ONExpo GmbH behoudt het recht te allen tijde informatie als nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, verordening, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om te bewerken, vrij te geven, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken van ONExpo GmbH verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. ONExpo GmbH heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom ONExpo GmbH niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN ONExpo GmbH OF GEPLAATST OP EEN ONExpo GmbH WEBSITE

ONExpo GmbH maakt geen aanspraak op eigendom van de materialen die u verstrekt aan ONExpo GmbH (inclusief feedback en suggesties) of post, uploaden, ingang of overlegt aan een ONExpo GmbH-website of daarmee samenhangende diensten (collectief “Inzendingen”). Echter, door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken van of het inzenden van uw inzending je toestemming ONExpo GmbH, en zijn verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties te gebruiken op uw inzending in verband met de werking van hun Internet-bedrijven waaronder, zonder beperking, het recht op: kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en uw naam in verband met uw inzending te publiceren.

Geen vergoeding zal worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien. ONExpo GmbH is niet verplicht te plaatsen of gebruiken inzending en mag de inzending op elk moment van ONExpo GmbH naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, leveren of inzenden van uw inzending u garandeert en verklaart u dat u eigen of anderszins van alle rechten op uw inzending als beschreven in deze sectie met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u te bieden, controleren posten, uploaden, invoeren of dienen de inzendingen.

MARKTPLAATS

De ONexpo GmbH is slechts een intermediair tussen kopers en verkopers. De ONexpo GmbH is niet een partner van de koopovereenkomst, maar alleen biedt het platform tussen verkopers en kopers.
De ONexpo GmbH kan niet garanderen om deze reden dat een formeel geldig verkoop tot levering door de verkoper of de betaling van de goederen door de koper leidt. Verantwoordelijk zijn kopers en verkopers. De ONexpo GmbH kan niet controleren de kwaliteit van de goederen, noch de juistheid van de door de verkoper verstrekte informatie. De solvabiliteit van de koper kan niet worden geverifieerd. De controle van de koopovereenkomst is niet de verantwoordelijkheid van ONexpo GmbH.
Voor de afwikkeling van deze koopovereenkomst, de Duitse commerciële recht van toepassing. Verkoper en koper regelen het gedrag van vervoer en betaling onderling.
Als u een item op brieftauben-markt.de bestellen, gelden de bepalingen en voorwaarden van de respectieve verkoper! U vindt de bepalingen en voorwaarden van de respectieve handelaar op de detailweergave van het product.

AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER

BEVAT de informatie, SOFTWARE, producten en diensten opgenomen IN of beschikbaar via de brieftauben-markt.de-website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. ONExpo GmbH en/of haar leveranciers kunnen te verbeteringen en/of wijzigingen IN de brieftauben-markt.de website allen tijde. ADVIES ontvangen VIA de brieftauben-markt.de website moet niet worden vertrouwd op van persoonlijke, medische, juridische of financiële besluiten en u moeten raadplegen een passende professionele voor specifieke advies op maat aan uw situatie.

ONExpo GmbH en/of haar leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, en de NAUWKEURIGEHID van de informatie, SOFTWARE, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de brieftauben-markt.de website voor om het even welk doel. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, WORDEN PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN GELEVERD “ZOALS IS” ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD OOK. ONExpo GmbH en/of haar leveranciers hierbij wijzen alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, SOFTWARE, producten, diensten en gerelateerde GRAPHICS, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van zakelijke mogelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-INBREUKMAKENDHEID.

OM de maximale mate toegestaan door toepasselijk recht, IN geen gebeurtenis zal ONExpo GmbH en/of haar leveranciers worden aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade schade of om het even welke schade dan ook met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winst, die voortvloeien uit of IN om het even welke manier verbonden met het gebruik of prestaties van de brieftauben-markt.de websiteMET de vertraging of onvermogen te gebruiken de brieftauben-markt.de website of daarmee verband houdende diensten, de bepaling van of mislukking te bieden diensten, of voor om het even welke informatie, SOFTWARE, producten, diensten en verwante GRAPHICS verkregen via de brieftauben-markt.de-WEB SITE, of anders die voortvloeien uit het gebruik van de brieftauben-markt.de-website, of gebaseerd op CONTRACT, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als ONExpo GmbH of om het even welk van zijn leveranciers heeft is geadviseerd van de mogelijkheid van schade. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Als u zijn ontevreden met enig gedeelte van de brieftauben-markt.de website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, uw enige en exclusieve remedie IS om te stoppen met behulp van de brieftauben-markt.de website.

SERVICE CONTACT: info@brieftauben-markt.de

BEEINDIGING / BEPERKING TOEGANG

ONExpo GmbH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de website brieftauben-markt.de en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Hamburg, Duitsland in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website brieftauben-markt.de. Het gebruik van de website brieftauben-markt.de is niet toegestaan ​​in jurisdicties die niet alle bepalingen van deze algemene voorwaarden uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ONExpo GmbH als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de website brieftauben-markt.de. De uitvoering van deze overeenkomst door ONExpo GmbH is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van ONExpo GmbH om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbank en wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de brieftauben-markt. de website of informatie verstrekt aan of verzameld door ONExpo GmbH met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling. die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en ONExpo GmbH met betrekking tot de brieftauben-markt.de-website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en ONExpo GmbH met betrekking tot de website brieftauben-markt.de. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen bij deze overeenkomst dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Duits worden opgesteld. Vertalingen worden alleen voor uw gemak verstrekt.

KENNISGEVINGEN OVER AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK:

Alle inhoud van de brieftauben-markt.de-website is: Copyright © 2014 ONExpo GmbH en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin vermeld kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

De voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis of is opzettelijk of kan hieruit worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.


Abonneer je op de nieuwsbrief

blijven op het snijvlak van de duif markt, rapporten, informatie - regelmatig en up-to-date.

Vul alle verplichte veld in te vullen.

* Verplicht veld

* Verplicht veld

Vul alle verplichte veld in te vullen.

* Verplicht veld

* Verplicht veld

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

hier gaat het naar de oude nieuwsbrieven